Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

16:38
16:37
16:37
Opiekować należy się pizdusiem.
Prawdziwego mężczyznę się wspiera.
— Paweł Rawski | http://www.blog.pawelrawski.pl/relacje/jestescie-slepe-2/
16:36
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— już się zaczyna :) 02.03.15
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viafullmoon fullmoon
16:36
Nie jest Ci wszystko jedno. Po prostu nie wiesz, co Ci jest, a Twoja głowa staje rykoszetem, który odjebał Ci ręce, nogi, mózg i serce.
— tl;dr
Reposted fromkyte kyte viafullmoon fullmoon
16:36

Po Tobie było sześciu mężczyzn 

Przynosili kwiaty 
Pisali
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce
Jednak
Kwiaty usychały
Wiadomości nie dochodziły 
Ręce wolałam trzymać
W kieszeniach
Wolałam czekać 
Na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viafullmoon fullmoon

February 26 2015

21:47
Moim zdaniem można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem możną ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
21:23
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafullmoon fullmoon
21:22
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viaK8 K8
21:20
8959 9ee0
Reposted fromplayinglove playinglove viaK8 K8
21:19
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viaK8 K8
21:17
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viaK8 K8

February 18 2015

21:11
1154 73fe 500
Reposted fromWredotka Wredotka viakatalama katalama
21:06
7463 a76a
Tak!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMelly Melly
21:06
Reposted frompeper peper viaK8 K8
20:50
1118 b58c

A baby chinchilla

Reposted fromerial erial viaMelly Melly
20:44
3787 9ff0 500

February 16 2015

17:21
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viapikkumyy pikkumyy
17:21
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.
— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viapikkumyy pikkumyy
17:21
3332 b338 500
Reposted fromscythelliot scythelliot viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl